วิชาวิทยาการคำนวณชั้นป. 4

วิชาวิทยาการคำนวณชั้น. 5

กิจกรรมพิเศษ

 

ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ป.4/1

ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ป.4/2

ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ป.4/3

ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ป.4/4

ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ป.4/5

 


ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ป.5/1

ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ป.5/2

ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ป.5/3

ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ป.5/4

ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ป.5/5

 

เขียนโค้ดดิ้ง Code.org

ขียนโค้ดดิ้งบังคับหุ่นยนต์

ห้องส่งงานชั้น ป.4

ห้องส่งงานชั้น ป.5

 กิจกรรมพิเศษ

 เจ้านายที่เคารพ – สติกเกอร์ LINE | LINE STORE  N9: น้องลัคกี้ ส่งงานค่ะ สติ๊กเกอร์ไลน์ ของแท้ 100% ลิขสิทธิ์แท้  ไม่มีวันหมดอายุ อัพเดตข้อมูลลงขายในเว็บ LINE555.com เมื่อ 2020-09-03  14:12:00  

หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา


 เข้าเว็บไซต์เขียน coding

 

 เข้าเว็บไซต์เขียน coding บังคับหุ่นยนต์